Figur

Vi kaller det figur når hovedmediet vi bruker er stoff/tøy.

Bildene gir et eksempel på hva vi kan komme til å jobbe med i portalen under temaet figur.