Redesign


Redesign kan være så mye. Det kan være å ta en gjenstand å gi den ny farge, legge til noe struktur eller pynt. Redesign kan også være å forvandle gjenstanden til noe helt annet enn det den i utgangspunket er. 

I portalen kommer vi til å jobbe både med fornying og forvandling innen redesign.

Bilden under her viser litt redesign vi har gjort, og er eksempler på hva vi kan komme til å redesigne i portalen.